اقدام یک کشور اسلامی در کاهش قابل توجه ساعت کاری در ماه رمضان | اقدام ویژه برای زنان

اقدام یک کشور اسلامی در کاهش قابل توجه ساعت کاری در ماه رمضان | اقدام ویژه برای زنان

دفتر خدمات مدنی کویت پنح زمان مشخص را برای ساعت کاری ادارات دولتی در طول ماه مبارک رمضان تعیین و ساعات اداری را به چهار ساعت و نیم کاهش داد.

به گزارش همشهری‌آنلاین، الجریده نوشت: براساس اعلام این دفتر، ساعات کاری ادارات دولتی درماه مبارک رمضان از یکشنبه تا پنج شنبه به صورت شناور چهار ساعت و نیم خواهد بود.

در بیانیه این دفتر امده است: شروع ساعت کاری در ماه مبارک رمضان از ۸:۳۰ دقیقه تا ۱۰:۳۰ دقیقه خواهد بود و کارمندان بین این دو ساعت می توانند در محل کار خود حاضر شوند.

دفتر مذکور اعلام کرده است که کارمندان ادارات باید طوری برنامه ریزی کنند که ساعات اداری در ماه مبارک رمضان کمتر از چهار ساعت ونیم نباشد.

براساس این بیانیه، به زنان در طول این ماه اجازه داده می شود پانزده دقیقه دیرتر در محل کار حاضر شوند و یا پانزده دقیقه زودتر محل کار خود را ترک کنند.