افتتاح سی و پنجمین مرکز پویا شهر ویژه کودکان کار و خیابان در تهران

افتتاح سی و پنجمین مرکز پویا شهر ویژه کودکان کار و خیابان در تهران

در چند روز اخیر سی و پنجمین مرکز پویاشهر ویژه کودکان کار و خیابان در شهرداری منطقه ۱۹ تهران افتتاح شد تا آن دسته از آینده سازان کشور که تاکنون از ادامه تحصیل و فعالیت‌های اجتماعی محروم بوده اند، حمایت شوند.

حتما از ذهن شما هم گذشته است؛ زمانی که پشت چراغ قرمز یکی از کودکان کار به خودرویتان نزدیک شده و خواسته که یک فال یا یک شاخه گل از او بخرید، حتما فکر کرده اید که کاش جایی باشد که این بچه ها را سر و سامان بدهد و آنها هم مثل بقیه بچه ها، شرایط ادامه تحصیل و امکانات آموزشی داشته باشند.

مراکز پویاشهر یا همان مراکز استعدادیابی کودکان کار به همین منظور راه اندازی شده تا جایی باشد برای استعدادیابی، آموزش و توانمندسازی کودکان کار در پایتخت. حالا ۷ هزار کودک کار و خیابان در شهر تهران مورد شناسایی قرار گرفته اند که برای همه آنها پرونده تشکیل شده و به همت ۳۴ مرکز پویاشهر تهران خدمات گوناگونی به ویژه در حوزه آموزش به آنها ارائه شده است. و بهتر از آن اینکه از ابتدای امسال تا همین حالا، یک هزار و ۵۹۳ کودک کار و خیابان از چرخه آسیب خارج شده که ۳۳۳ نفر از چرخه کار سخت و یک هزار و ۲۶۰ نفر از چرخه آسیب بودند.

البته اینکه این کودکان از چرخه آسیب خارج شده اند به منزله این نیست که دیگر از خدمات مراکز پویاشهر برخوردار نیستند بلکه همچنان خدمات رسانی به آنها در مراکز پویاشهر ادامه دارد و تنها از شرایط فعالیت کار خارج هستند.

بیشتر بخوانید:

در چند روز اخیر هم سی و پنجمین مرکز پویاشهر ویژه کودکان کار و خیابان در شهرداری منطقه ۱۹ تهران افتتاح شد تا آن دسته از آینده سازان کشور که تاکنون از ادامه تحصیل و فعالیت‌های اجتماعی محروم بوده اند، حمایت شوند.
این مرکز جدید ظرفیت آموزش و توانمندسازی ۱۰۰ کودک کار را دارد، ضمن آنکه مرکز شماره یک این منطقه نیز با ظرفیت خدمت رسانی به ۱۵۰ کودک کار، در حال ارائه خدمات تحصیلی و آموزشی است. آموزش کودکان کار در این مراکز هم با مشارکت گروه‌های جهادی انجام می‌شود.