اعلام جزئیات پرداخت حقوق تازه بازنشسته شده‌های آموزش و پرورش

اعلام جزئیات پرداخت حقوق تازه بازنشسته شده‌های آموزش و پرورش

از مهرماه امسال ۶۵هزار و ۴۰۰ نفر از شاغلان وزارت آموزش و پرورش، بازنشست شده یا در آستانه بازنشستگی قرار گرفته اند.

به گزارش همشهری آنلاین، مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری جزئیات برقراری و پرداخت حقوق شاغلان تازه بازنشسته شده از وزارت آموزش و پرورش از مهر ۱۴۰۲ را تشریح کرد.

رضا مسلمی درتشریح جزئیات برقراری و پرداخت حقوق شاغلان تازه بازنشسته شده آموزش و پرورش افزود: از مهرماه امسال ۶۵هزار و ۴۰۰ نفر از شاغلان وزارت آموزش و پرورش، بازنشست شده یا در آستانه بازنشستگی قرار گرفته اند.

وی ادامه داد: تا امروز (شنبه ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۲) برای ۵۳هزار و ۴۰۰ نفر از شاغلان فرهنگی که بازنشسته شده اند، با توجه به ارسال مدارک و مستندات لازم از سوی دستگاه اجرایی محل اشتغال، حکم بازنشستگی قطعی صادر شده است.

مسلمی افزود: از این تعداد که حکم بازنشستگی برای آن ها صادر شده، ۳۰هزار و ۵۹۶ نفر در مهرماه حقوق بازنشستگی خود را دریافت کرده اند.

وی گفت: ۲۱هزار نفر نیز که تا پیش از محاسبه حقوق ها حکم بازنشستگی آن ها جاری شده از این ماه (آبان)، همراه با سایر بازنشستگان و وظیفه بگیران تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری، حقوق خود را دریافت خواهند کرد.

مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری تصریح کرد: تعداد محدودی از بازنشستگان هستند که حکم بازنشستگی برای آن ها صادر شده، اما به دلیل اینکه تاریخ صدور حکم آن ها پس از موعد محاسبه حقوق آبان ماه بوده است، از آذرماه حقوق بازنشستگی را به همراه معوقات دریافت خواهند کرد.

وی اضافه کرد: این افراد نگران حقوق ماه‌های قبل خود نباشند، چراکه حقوق بازنشستگی از تاریخ بازنشستگی محاسبه و پرداخت خواهد شد.

مسلمی تصریح کرد: درحال حاضر ۱۲هزار پرونده نیز به دلیل نقص مدارک یا ارسال نشدن مستندات لازم از سوی دستگاه های آموزش و پروش محل خدمت، باز بوده و همچنان درحال رسیدگی و رفع نقص است، که به محض تکمیل مدارک یا ارسال آن از سوی دستگاه مربوطه، حکم بازنشستگی این افراد نیز صادر و حقوق آنان برقرار خواهد شد.

به گزارش همشهری آنلاین، جدیدترین داده‌های آماری صندوق بازنشستگی کشوری تا پایان شهریور ۱۴۰۲ نشان از وجود یک میلیون و ۶۴۱ هزار و ۳۴۰ نفر از جامعه بازنشستگان و حقوق‌بگیران تحت پوشش این صندوق را دارد که یک میلیون و ۳۲۷ هزار و ۹۷۵ نفر از آنان بازنشسته، ۱۳ هزار و ۲۲۵ نفر به عنوان ازکارافتاده، ۶۱ هزار و ۹۹۱ نفر شاغل متوفی و ۲۳۸ هزار و ۱۴۹ نفر آنان را بازنشستگان متوفی تشکیل می‌دهند.

بیشترین افراد تحت پوشش مربوط به وزارت آموزش و پرورش با جامعه آماری ۶۹۵ هزار و ۸۶۸ نفر و در مجموع ۷۷.۴۱ درصد کل جامعه آماری صندوق بازنشستگی و کمترین آن نیز از نیروهای وزارت نیرو با یک صدم افراد شاغل کسورپرداز به شمار می‌روند.