اتفاقی که برای اولین بار در تاریخ امارات رخ داد

اتفاقی که برای اولین بار در تاریخ امارات رخ داد

حاکم دبی اعلام کرد:«ارقام تجارت خارجی غیرنفتی سطح جدیدی را ثبت کرده و در سال ۲۰۲۳ برای اولین بار در تاریخ اقتصادی این کشور به ۳.۵ تریلیون درهم رسیده است.»

به گزارش همشهری‌آنلاین، محمد بن راشد در پلتفرم X نوشت:« هر صبح در کشور امارات دستاورد جدیدی با خود دارد و امروز برای اولین بار رقم تجارت خارجی غیرنفتی ما به سطح جدیدی بالغ بر ۳.۵ تریلیون درهم رسید و این در سایه کاهش جهانی در جنب و جوش تجارت بین الملل، برای اولین بار در تاریخ اقتصادی کشور رخ داده است.»

وی افزود:« در ابتدای سال ۲۰۲۳ عنوان کردیم که آن سال اقتصادی بی سابقه ای خواهد بود و امارات پل های جدید همکاری را از طریق توافق نامه های مشارکت جامع در سال ۲۰۲۳ ایجاد و از این رو تجارت خارجی ما تنها طی یک سال با ده شریک تجاری مهم ۲۶ درصد و با ترکیه ۱۰۳ درصد و با آمریکا ۲۰ درصد افزایش یافت.»