آیا دوچرخه و موتور برقی اشتراکی به تهران بر می گردند؟

آیا دوچرخه و موتور برقی اشتراکی به تهران بر می گردند؟

مشاور و مجری طرح برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهر تهران درخصوص توقف فعالیت دوچرخه، موتور و اسکوترهای برقی اشتراکی از بازگشت این مدهای حمل و نقل پاک پس از برطرف شدن موانع و فراهم شدن زیرساخت های لازم در قالب طرح ها و فراخوان های جدید در سال ۱۴۰۳ خبر می دهد.

همشهری آنلاین– مهدی اسماعیل پور، در سال گذشته تعدادی موتور و دوچرخه و اسکوترهای برقی اشتراکی با نام‌های تجاری مختلف، فعالیت آزمایشی خودشان را در برخی از بوستان‌ها و مراکز تفریحی و گردشگری شهر تهران آغاز کردند. برنامه این بود که اسکوتر و موتور و دوچرخه‌های برقی پس از شناسایی نقاط ضعف و قوت طرح و همچنین تبلیغ و فرهنگ‌سازی در بین مردم، به عنوان یکی از مدهای جدید حمل و نقل پاک، به سبک و سیاق دوچرخه های “بیدود” در معابر عمومی شهر تهران، کارشان را آغاز کنند. با این وجود مدتی است که دیگر در همان بوستان‌ها و مراکز تفریحی هم خبری از حضور سازمان یافته این برقی‌های اشتراکی نیست.

حالا سوال اینجا است که سرنوشت موتور و دوچرخه و اسکوترهای برقی شهر تهران چه شد و این طرح به کجا رسید؟

در همین رابطه محمد شمسی پور، مشاور و مجری طرح برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهر تهران می‌گوید: با توجه به مشکلات و موانع و همچنین فراهم نبودن زیرساخت‌ها و استانداردهای لازم، فعالیت سازمان یافته شرکت‌ها در بحث موتور و دوچرخه و اسکوترهای برقی که به صورت آزمایشی آغاز شده بود، درحال حاضر متوقف شده است. این طرح‌ها ایرادهایی از جمله در بحث فرهنگ سازی داشت که نیاز به بررسی و بازنگری دارد.

یکی از موانع و مشکلات جدی در بحث همه گیر شدن اسکوتر و موتورها و دوچرخه های برقی اشتراکی در معابر عمومی، تاکید پلیس راهور بر گواهینامه داشتن استفاده کنندگان از این وسایل با نیروی محرک برقی بود. شمسی پور در این رابطه می‌گوید: از آنجا که فعلا اصل اجرای طرح متوقف شده و در حال بررسی و بازنگری است، هنوز در این رابطه با پلیس راهور جلسه‌ای نداشتیم و وارد مذاکره نشده‌ایم.

او در خصوص اینکه آیا سیاست جدید سازمان حمل و نقل و ترافیک کنار گذاشتن طرح دوچرخه و اسکوترهای برقی اشتراکی است، این گونه پاسخ داده و می گوید: اجرای طرح موتور و دوچرخه و اسکوترهای برقی اشتراکی در شهر تهران مطرح است. ما با هر طرحی که به حمل و نقل پاک، مصرف کمتر انرژی و سوخت‌های فسیلی و آسان‌تر شدن حمل و نقل عمومی منجر شود از جمله دوچرخ‌های اشتراکی تا اتوبوس‌های برقی موافق هستیم و از آن حمایت می‌کنیم. البته برای اجرای هر طرح باید توجه داشته باشیم زیر ساخت‌های آن فراهم باشد و فرهنگ‌سازی مربوط به آن نیزمورد توجه قرار بگیرد. برای مثال در بحث دوچرخه‌های اشتراکی، این مد حمل و نقلی مناسب شهرهایی است که مسطح هستند، اما تهران شهری دارای شیب است. همچنین در بحث اسکوتر و موتور و دوچرخه های برقی باید به قیمت بالای آنها و هزینه‌های قابل توجه مربوط به نگهداشت آنها نیز توجه داشت.

شمسی پور در ادامه گفت: برنامه ما بازگشت دوچرخه و اسکوترهای برقی اشتراکی به شهر تهران پس از برطرف کردن موانع و مرتفع شدن مشکلات مربوط به آنها است تا به عنوان یک مد حمل و نقلی پاک مورد استفاده قرار بگیرند. برای این منظور طرح ها و فراخوان های جدیدی برای سال ۱۴۰۳ داریم که در این رابطه اجرا خواهد شد.

مشاور و مجری طرح برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهر تهران درخصوص بازگشت دوچرخه های اشتراکی به تهران هم می گوید: برای بازگشت دوچرخه های اشتراکی هم طرح هایی داریم که انشاءالله در سال آینده اعلام و فراخوان مربوط به آن اعلام خواهد شد.