آمار تجرد در ایران | نیمی از جمعیت ایران به‌زودی میانسال می‌شود

آمار تجرد در ایران | نیمی از جمعیت ایران به‌زودی میانسال می‌شود

داده‌های مراکزی چون موسسه تحقیقات جمعیت کشور، پژوهش‌های مجلس و مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که سن ازدواج در کشورمان روند رو به افزایش دارد و در این میان جمعیت بسیاری به سن تجرد قطعی می‌رسند.

همشهری آنلاین – لاله غزالی: ابراز نگرانی جمعیت‌شناسان از پیری جمعیت در ایران حول کاهش فرزندآوری می‌گردد و برای این مساله نیز دلایل بسیاری از جمله مشکلات اقتصادی، تغییر سبک زندگی، نفوذ فرهنگ‌های بیگانه و… ذکر می‌شود.

این در حالی است که بخشی از روند نزولی نرخ فرزندآوری در کشور به دلیل کاهش ازدواج ناشی از مجرد ماندن دختران و پسران جوان است؛ امری که در سال‌های آینده به روند پیری جمعیت دامن می‌زند.

بر اساس آمار منتشر شده، تا سال ۱۴۳۰ آمار سالمندان کشور روندی صعودی خواهد داشت و طبق برآوردها به ۳۰ درصد جمعیت کشور خواهد رسید در حالی که اکنون این شاخص حدود ۱۰ درصد جمعیت ایران است.

اینفوی زیر آمار تجرد را در ایران بررسی کرده است، با این توضیح که آمار مربوط به ۱۴۰۲ را امیرحسین بانکی‌پور نماینده مجلس شورای اسلامی بدون اشاره به سن افراد ارائه کرده است.

آمار تجرد در ایران | نیمی از جمعیت ایران به‌زودی میانسال می‌شود

گرافیست: داود سرخوش