آشنایی با استاندارد های ابزار و یراق

آشنایی با استاندارد های ابزار و یراق

آشنایی با استاندارد های ابزار و یراق
استاندارد ها ، کیفیت محصولات را نشان می دهند ولی هر محصولی ، جنسی از مواد غذایی تا لوازم دیگر باید از یک سری استاندارد ها پیروی کنند ، صنعت ابزار و یراق هم چنین است ، صنعت ابزار نیز دارای استاندارد هایی می باشد که باید با آن ها آشنا شد.

استاندارد های ابزار و یراق

استاندارد IEC60900:2004 چیست؟
این استاندارد بین المللی مبین جزئیات طراحی و ساخت ابزار های عایق می باشد . برای مثال جزئیات ضخامت دسته عایق برای هر کاربرد مشخص ، و همچنین نحوه تست هر ابزار در این استاندارد تعریف شده است.

علامت دو مثل داخل هم و محدود ولتاژ نشانه چیست؟
اگر این علامت روی ابزار های عایق همراه ذگر گستره ولتاژ مورد استفاده ، قرار گیرد این ابزار برای کاربرد تعیین شده روی قطعات الکتریک و حساس مناسب می باشد

مارک VDE-GS روی محصولات نشانه چیست؟
قطعات فنی و موارد مصرفی که با مارک VDE-GS عرضه می گردند باید از نظر الکتیکی ، تکنیکی ، خطر داشتن پرتوهای رادیو اکتیو و سایر خطرات با استاندارد VDE و استاندارد های اروپائی و بین المللی تطابق کامل داشته بانشد . به عنوان مثال ابزار های محصول شرکت کرون ، دارای اینگونه استاندارد ها می باشند.

VDE چیست؟
موسسه بین الملی تست و اهدای گواهینامه VDE یک سازمان بین الملی جهت لوازم و محصولات مرتبط با مهندسی برق می باشد که وظیفه تست ، تائید و مطابقت با استاندارد های ساخت و ایمنی این محصولات را دارد.

چرا باید از ابزارهای VDE استفاده نمود ؟
دلیل اصلی حفظ ایمنی کاربر حین کار با قطعات الکترونیکی می باشد . ابزارهای VDE شرکت های ابزار و یراق مختلف ، باید دارای چنین استاندارد هایی باشند.