آب دریا چه زمانی به استان‌های ایران می‌رسد؟‌

آب دریا چه زمانی به استان‌های ایران می‌رسد؟‌

برآوردها نشان می‌دهد آب دریای عمان‌ سال ۱۴۰۳ به اصفهان ۱۴۰۴ به سیستان ‌و بلوچستان و ۱۴۰۵ به خراسان رضوی منتقل می‌شود.

 طرح انتقال آب دریای عمان به شرق کشور یعنی ۳ استان سیستان و بلوچستان، خراسان‌جنوبی و خراسان‌رضوی از سال۱۳۹۶ ‌ مطرح‌ و در نهایت سال۱۳۹۹ مجوز انتقال ۴میلیارد متر مکعب ‌آب از منطقه‌ای به نام رمین در ۶۰کیلومتری شرق چابهار از سوی محیط‌زیست صادر شد.

گرچه انتقال آب از دریا با این ۳ استان کلید خورد، اما درمجموع ۷ استان سیستان و بلوچستان، خراسان‌جنوبی، خراسان‌رضوی، کرمان، یزد، هرمزگان و اصفهان در مدار انتقال آب دریا قرار دارند. ابتدا پیشنهاد انتقال آب خلیج‌فارس و دریای عمان به ۱۷ استان مطرح شده بود که ۷ استان در اولویت انتقال آب قرار گرفتند و حالا خبر می‌رسد آب دریا سال۱۴۰۳ به اصفهان، سال۱۴۰۴ به سیستان ‌و بلوچستان و ۱۴۰۵ به خراسان رضوی می‌رسد.

آب دریا چه زمانی به استان‌های ایران می‌رسد؟‌